ET alternativ

til tvang

Hvorfor
nøytral tilnærming?

Vi er en samarbeidspartner i håndtering av utfordrende adferd.

Vi kartlegger, kurser, evaluerer og følger deg opp, slik at du kan være sikker på at tjenestemottaker blir ivaretatt, samtidig som du er trygg på jobb.

REdusert bruk
av tvang og makt

Våre metoder er effektive i å dempe intensitet og redusere hyppighet av utfordrende adferd.

løsninger Tilpasset
din arbeidsplass

God håndtering av utfordrende adferd må tilpasses hver enkelt tjenestemottaker. Vårt system er enkelt, men fleksibelt, slik at vi sammen kan finne løsninger skreddersydd din arbeidsplass.

omsorg for tjenestemottaker

Nøytral tilnærming setter mennesket i fokus. Ved å bruke vår metode kan du være trygg på at tjenestemottaker blir ivaretatt, også i utfordrende situasjoner.

Oppfølging når du trenger det

En arbeidsplass er i konstant endring. Vi hjelper, og er tilgjengelig for deg i alle faser av håndtering av utfordrende adferd.

vår tilnærming

Nøytral tilnærming skiller seg fra andre aktører ved at vi først og fremst holder kurs i hvordan vi kan unngå å bruke tvang og holdeteknikker.

lære nøytraliserende
teknikker

I løpet av et kurs vil du få verktøy for å
deeskalere og nøytralisere utfordrende adferd.

kartlegge utfordrende
situasjoner

Deretter vil vi gjennom dialog med menneskene nærmest tjenestemottaker, kartlegge utfordrende situasjoner dere møter i løpet av en arbeidsdag.

øve på håndtering av dine
situasjoner

Tilslutt vil vi sammen øve på hvordan du kan løse dine utfordringer med vår tilnærming.

Samtidig vet vi at det er situasjoner hvor bruk av tvang ikke kan unngås.

+Trygg
er et skånsomt og fleksibelt system for å sikre tjenestemottaker, personal og omgivelsene igjennom utfordrende situasjoner.

Systemet er ikke bundet opp mot en enkelt teknikk, men er en samling av anerkjente og vel utprøvde holdeteknikker.

Dette gjør at vi i samarbeid kan skreddersy løsninger tilpasset din arbeidsplass, og på den måten sikre et faglig og etisk godt tilbud.

vi tilbyr kurs for:

ansatte

ansatte i helsesektor

En grundig opplæring i håndtering av utfordrende adferd.

Ler mer

arbeidsplassen

boliger, skoler mm

Kartlegging, opplæring, evaluering og oppfølging på arbeidsplassen

Ler mer

veiledere

utdanne personalet

En veileder opprettholder ferdigheter på arbeidsplassen.

Ler mer