vårt ansvar

Tilpasset og trygg håndtering av utfordrende adferd

Som et firma som underviser i hvordan man håndterer mennesker på sitt mest sårbare, har vi et enormt ansvar. Både ovenfor tjenestemottakerne som bli utsatt for våre metoder, og personalet som står i de tøffe situasjonene.

For å sikre at alle involverte er trygge og ivaretatt tilbyr vi løsninger tilpasset arbeidsplassens behov. For å få dette til er vi avhengig av et godt samarbeid.


kartlegging & planlegging

inkludert i alle våre produkter

For å kunne hjelpe best mulig, må vi ha oversikt over situasjonen. Dette får vi igjennom intervjuer, studere rapporter og observasjon i miljøet. Deretter utvikler vi sammen en handlingsplan hvor vi bestemmer oss for kursformat, kursinnhold og behov for oppfølging.

opplæring & etablering

kunnskap og ferdighet til arbeidsplassen

Kursene vi holder tilpasses arbeidsplassen, og kursdeltakerne oppfordres til å engasjere seg og delta i undervisningen. Ved å dele erfaringer og reflektere over utfordrende situasjoner man møter i løpet av en arbeidsdag, kan vi i fellesskap finne gode løsninger. Kursene er engasjerende og passer uansett tidligere erfaringer. Vi har tilgang til egne kurslokaler i Oslo området, men holder også kurs på arbeidsplasser rundt om i Norge.

evaluering og oppfølging

det neste steget.

Evaluering er en viktig del for å tilpasse løsningene. Vi gjennomfører gjerne evalueringssamtaler i etterkant av kurs, og kommer med forslag til justeringer ved behov. God håndtering av utfordrende adferd krever også regelmessig trening. Vi tilbyr å hjelpe til med dette, enten ved å besøke arbeidsplassen jevnlig, eller å lære opp deler av personalet til å bli veiledere.