nøytral arbeidsplass

årsavtale for arbeidsplassen

Utfordrende adferd på arbeidsplassen kan være belastende på arbeidsmiljøet, føre til sykemeldinger og hyppig utskiftninger av personalet.

For å forebygge dette må man ha en klar plan for opplæring av personalet, regelmessig trening, evaluering av tiltakene og oppfølging.

Nøytral Bolig er en serie med mindre kurs, fordelt utover ett år, som bistår i disse oppgavene.

Arbeidsplassen kan forvente:

 • Lavere intensitet og redusert hyppighet av utfordrende adferd.
 • Økt bevissthet rundt temaet tvang og makt.
 • Tilpasset opplæring som følger endringene på arbeidsplassen.
 • Bedre samarbeid mellom personalet.
 • Økt følelse av trygghet på arbeidsplassen.
 • Et forum for refleksjon, dele erfaringer og læring.

forslag 1

 • 4 x Kurs a 2.5 timer
 • Inkludert kartlegging
 • Kursrapport etter hvert kurs
 • -
 • -
 • -

forslag 2

 • 6 x Kurs a 2.5 timer
 • Inkludert kartlegging
 • Kursrapport etter hvert kurs
 • 1x Observasjon i miljøet
 • 2x Veiledning over telefon
 • -

forslag 3

 • 12 x Kurs a 2.5 timer
 • Inkludert kartlegging
 • Kursrapport etter hvert kurs
 • 4x Observasjon i miljøet
 • Veiledning ved behov
 • Veilede i vedtaksprosess

Nøytral ansatt

For ansatte som jobber i skole og helsevesenet

Det kan være krevende arbeide med utfordrende adferd, og det stilles strenge krav til opplæring av personalet. Disse kursene sikrer at personalet er kompetente og jobber faglig og etisk godt.

Nøytral kurs er et praktisk kurs i håndtering av utfordrende adferd uten tvang.

+Trygg kurs er et tilleggskurs for personal som jobber iht Hol. kap. 9.

Nøytral deltakere kan forvente:

 • En klar praktisk forståelse av skille mellom tvang og ikke-tvang.
 • Metoder for å redusere og dempe utfordrende adferd.
 • Trygghet i møte med utfordrende adferd.

+Trygg deltakere kan forvente

  • Skånsomme holdeteknikker tilpasset dine behov.
  • Stressregulerende teknikker
  • Metoder for å fade ut bruk av holdeteknikker over tid.

  nøytral personal

  1800 nok

  per pers

  • 6 timer
  • Kursbevis utdeles for fullført kurs
  • Håndtering av utfordrende adferd uten tvang

  +trygg personal

  +1000 nok

  per pers

  • +6 timer
  • Kursbevis utdeles for fullført kurs
  • For de som jobber iht hol. kap 9

  Nøytral veileder

  for veiledere på arbeidsplassen

  God håndtering av utfordrende adferd krever regelmessig trening. Ved å ha en godkjent veileder på arbeidsplassen, sikrer man kvalitet i trening.

  Veileder kan forvente:

  • Metoder for å formidle kunnskap og opprettholde ferdigheter på arbeidsplassen.
  • Ferdigheter i håndtering av utfordrende adferd, som kan tilpasse seg endringer på arbeidsplassen.
  • Tilgang til månedlig veiledning fra oss

  nøytral veileder

  6500 nok

  per pers

  • 21 timer
  • Inkl. 30 min månedlig veiledning
  • Fornyes årlig
  • Kan veilede på arbeidsplassen i Nøytral tilnærming.

  +trygg veileder

  +1000 nok

  per pers

  • +7 timer
  • Inkl. 30 min månedlig veiledning
  • Fornyes årlig
  • Kan veilede i holdeteknikker iht Hol Kap 9