om
nøytral tilnærming

omsorg i møte med utfordrende adferd

Nøytral tilnærming er et alternativ til bruk av tvang i møte med utfordrende adferd. Vår tilnærming setter mennesket i fokus, og er bygd opp fra bunnen på gode faglige og etiske verdier. 

Vårt mål er å gi mennesker som viser utfordrende adferd en mulighet til å bli møtt med omsorg og likeverd.

Bruk av tvang og makt er et krevende tema. Helse- og omsorgstjenesteloven Kap. 9 stiller strenge krav for når tvang og makt kan anvendes, og hvordan den skal gjennomføres. Lovverket krever at det legges til rette for minst mulig bruk av tvang, og andreløsninger skal være prøvd ut.

Nøytral tilnærming skiller seg fra andre aktører, ved at vi først og fremst holder kurs i hvordan vi ikke bruker tvang. På den måten kan vi være trygge på at vi jobber i tråd med lovverket.

Vår erfaring er at alle som jobber med utfordrende adferd bør øve på, og bevisstgjøre ikke-tvang. 

For de situasjonene hvor bruk av tvang er nødvendig, har vi utviklet et skånsomt og trygt kontroll system, som ivaretar omsorg for bruker gjennom hele hendelsesforløpet.  

Nøytral tilnærming startet opp i 2017 og har nå holdt kurs for forskjellige typer boliger, hjulpet til i vedtakprosesser og vært samarbeidspartnere i å
utvikle forebyggende løsninger. 

Tilbakemeldingene vi får fra arbeidsplasser som bruker vår tilnærming er at personalet føler seg tryggere i utfordrende situasjoner, samtidig som de ser en nedgang av utfordrende adferd og behovet for tvang og makt blir mindre.